Bilder från 2023 pågående arbete under utbildningen Milan art Institute The Mastery program.